O Konferencji

Historia sopockich konferencji logistycznych sięga 2000 roku, na trwałe wpisana jest w kalendarz naukowych wydarzeń z zakresu logistyki w Polsce. Celem konferencji jest prezentacja logistycznych metod i narzędzi zwiększania efektywności działalności usługowej, handlowej oraz produkcyjnej. Jej wiodący temat, od pierwszej edycji, obejmuje zagadnienia związane z modelowaniem systemów wsparcia logistycznego, jako nieodzownych podsystemów każdej celowej działalności ludzkiej przy pomocy różnorodnych metod i narzędzi modelowania: od modeli opisowych po informatyczne. Uczestnikami spotkań są pracownicy naukowi czołowych w dziedzinie logistyki polskich ośrodków akademickich, instytutów badawczych, przedstawiciele Sejmu i Rządu RP, administracji samorządowej różnego szczebla oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.


 
 
Rada Naukowa Konferencji

Prof. dr hab. Mirosław Chaberek – Przewodniczący
Prof. dr hab. Marek Ciesielski
Prof. dr hab. Zdzisław Kordel
Prof. ing. Jozef Majerčák, PhD.
Prof. dr hab. Janusz Neider
Prof. dr hab. Jarosław Witkowski
Dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH
Dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK
Dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK
Dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM
Dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG
Dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, prof. UEK
Dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG
Dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG

ساخت اپلیکیشن

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن

panorma in mari via tua